You are here:
ASSOCIATES OF MAHATMA GANDHI > VINOBA BHAVE > MY DEAR PRANAV > Appendix 3
Appendix 3
Books By & On Vinoba
IN MARATHI
 • Lokmanya Tilak Yanchya Jaminkichya Khatyadr Hakikat (1916)
 • Upanishadaancha abhyas (1929)
 • Gitni (1932)
 • Madhukar (1936)
 • Abhangvate (1940)
 • Santancha Prasad (1945)
 • Gitai Kosha (1946)
 • Dyanadevachi Bhajane (1946)
 • Namdevachi Bhajane (1946)
 • Tera Divas (1948)
 • Eknathachi Bhajane (1951)
 • Nama Mala (1952)
 • Simhavalokan (1953)
 • Vichar Pothi (1954)
 • Shikshan Vichar (1955)
 • Krant Darshan (1956)
 • Deeksha (1956)
 • Jagatik itihasache ozerten Darshan (1956)
 • Sampatti Daan (1957)
 • Sahityakanchi hitguj (1957)
 • Gita Chintanika (1958)
 • Samya-Sutra (1958)
 • Bhoodan Ganga (1958)
 • Maharastriyanshi Hitaguj (1958)
 • Sthitapradnya Darshan (1959)
 • Subashite (1960)
 • Mama Kosha - Navneet (1962)
 • Thoughts on Education (1962)
 • Gitai neethi katha (1963)
 • Shanti sena (1963)
 • Jagatik itihasache ozerten darshan (1963) Vinayak tatha Annasaheb
 • Bapat (1964)
 • Sarvodayachi Trividh Ghoshana (1964)
 • Trividh Karyakram Maharashtrateel Karyakartgaha Uddeshan- (1965)
 • Satpurushachya Katha (1965)
 • Sarvodayache Ghochara patra (1965)
 • Sanyamachi santali (1965)
 • Acharya kula (1967)
 • Pandit Nehru Sanskriti Darshan (1967)
 • Rigveda saar (1968)
 • Teesri shakti (1969)
 • Vinobancha Sahavasathen Majen Balapan (1969)
 • Tukaramachi Bhajane (1973)
 • Senapatinchya Samadhivar Yanchaya Atthavan (1974)
 • Mahamajinchya Sahavasathya Kahte and athavan (1974)
 • Vishnu sahasranaam (1975)
 • Vinayanjali (1978)
 • Stree Shakti (1982)
 • Christ Dharma saar (1983)
 • Ahimsecha Shodh (1988)
 • Vinoba Charitra (1989)
 • Loknitee (1990)
 • Karan Saar (1991)
 • Gita Pravachane (1992)
 • Atma gyan annee vigyan (1993)
 • Ashram path (1993)
 • Gitai Marathi Gadyanuwad
 • Eshavasya vrutti
 • Ram naam ek chintan
 • Vinobachi Maraprayan Yatra
 • Goshthi roop Gita
 • Vinobanchi .Sahiya Drishi
 • Samyastrue vritti sanskrit

IN HINDI
 • Sarvodaya ki aur (1954)
 • Sarvodaya ki adhen (1956)
 • Prakkritik chiktsa kyo (1957)
 • Nisengopchon ashram uruli kanchan ka sankshipt parachay (1957)
 • Gurubodhsar (1957)
 • Sahitkanshi Hitaguj (1957)
 • Stita pradnya lakshan (1959)
 • Bhagwat Dhamma saar (1961)
 • Ashobhaniya posters (1961)
 • Shanti sena (1963)
 • Sarvodaya aur Samyavada (1965)
 • Sanyam ki Santali (1965)
 • Adhatma tattava (1968)
 • Ekadash vrat (1968)
 • Sapta Shaktiyan (1968)
 • Rigveda Saar (1968)
 • Teesri Shakti (1969)
 • Ashtradashi (1969)
 • Manu Shasanam (197 4)
 • Agyan Nivritti Sadhana ke Sahastra Pahalu (1974)
 • Vishnu Shasranama (1975)
 • Acharya kul prasnopanishad (1981)
 • Vinoba Jeevan aur karya(1984)
 • Nari ki Mahima (1992)

IN GUJARATI
 • Saraj Sastra (1940)
 • Samya Sutra (1958)
 • Shanti ridayavayashta (1959)
 • Sarvodyan Rajnitee (1962)
 • Shanti Sena (1963)
 • Adhyatma Darshan (1963)
 • Adhyatma Darshan (1963)
 • Darvodaya Vicharna (1965)
 • Acharya Kula Third Power (1969)

IN ENGLISH
 • Random Reflections (1931)
 • Talks on Gita (1932)
 • Swaraj Sastra (1940)
 • Ishavasya Upanicad (1945)
 • The Steadfast Vision (1946)
 • Sarvodaya and Communism (1957)
 • Sarvodaya and Business Community by Donal Groom (1958)
 • Dhammapada (1961)
 • Thoughts on Education (1962)
 • Democratic Values (1962)
 • Vinoba and his mission (1962)
 • The Essence of Quoran (1963)
 • Shanti Sena (1963)
 • The Rigveda Saar (1968)
 • The Essence of Chrisitan Teachings (1972)
 • Vinoba on Gandhi (1973)
 • Vishnu Saahasranama (1975)
 • Women Power (1982)
 • Random Reflections (1963)
 • Talks on Gita
 • Blessings from Bapu.