ASSOCIATES OF MAHATMA GANDHI > VINOBA BHAVE > MY DEAR PRANAV > Appendix 3

Appendix 3

Books By & On Vinoba

IN MARATHI

 •  Lokmanya Tilak Yanchya Jaminkichya Khatyadr Hakikat (1916)

 •  Upanishadaancha abhyas (1929)

 •  Gitni (1932)

 •  Madhukar (1936)

 •  Abhangvate (1940)

 •  Santancha Prasad (1945)

 •  Gitai Kosha (1946)

 •  Dyanadevachi Bhajane (1946)

 •  Namdevachi Bhajane (1946)

 •  Tera Divas (1948)

 •  Eknathachi Bhajane (1951)

 •  Nama Mala (1952)

 •  Simhavalokan (1953)

 •  Vichar Pothi (1954)

 •  Shikshan Vichar (1955)

 •  Krant Darshan (1956)

 •  Deeksha (1956)

 •  Jagatik itihasache ozerten Darshan (1956)

 •  Sampatti Daan (1957)

 •  Sahityakanchi hitguj (1957)

 •  Gita Chintanika (1958)

 •  Samya-Sutra (1958)

 •  Bhoodan Ganga (1958)

 •  Maharastriyanshi Hitaguj (1958)

 •  Sthitapradnya Darshan (1959)

 •  Subashite (1960)

 •  Mama Kosha - Navneet (1962)

 •  Thoughts on Education (1962)

 •  Gitai neethi katha (1963)

 •  Shanti sena (1963)

 •  Jagatik itihasache ozerten darshan (1963) Vinayak tatha Annasaheb

 • Bapat (1964)

 •  Sarvodayachi Trividh Ghoshana (1964)

 •  Trividh Karyakram Maharashtrateel Karyakartgaha Uddeshan- (1965)

 •  Satpurushachya Katha (1965)

 •  Sarvodayache Ghochara patra (1965)

 •  Sanyamachi santali (1965)

 •  Acharya kula (1967)

 •  Pandit Nehru Sanskriti Darshan (1967)

 •  Rigveda saar (1968)

 •  Teesri shakti (1969)

 •  Vinobancha Sahavasathen Majen Balapan (1969)

 •  Tukaramachi Bhajane (1973)

 •  Senapatinchya Samadhivar Yanchaya Atthavan (1974)

 •  Mahamajinchya Sahavasathya Kahte and athavan (1974)

 •  Vishnu sahasranaam (1975)

 •  Vinayanjali (1978)

 •  Stree Shakti (1982)

 •  Christ Dharma saar (1983)

 •  Ahimsecha Shodh (1988)

 •  Vinoba Charitra (1989)

 •  Loknitee (1990)

 •  Karan Saar (1991)

 •  Gita Pravachane (1992)

 •  Atma gyan annee vigyan (1993)

 •  Ashram path (1993)

 •  Gitai Marathi Gadyanuwad

 •  Eshavasya vrutti

 •  Ram naam ek chintan

 •  Vinobachi Maraprayan Yatra

 •  Goshthi roop Gita

 •  Vinobanchi .Sahiya Drishi

 •  Samyastrue vritti sanskrit


IN HINDI

 •  Sarvodaya ki aur (1954)

 •  Sarvodaya ki adhen (1956)

 •  Prakkritik chiktsa kyo (1957)

 •  Nisengopchon ashram uruli kanchan ka sankshipt parachay (1957)

 •  Gurubodhsar (1957)

 •  Sahitkanshi Hitaguj (1957)

 •  Stita pradnya lakshan (1959)

 •  Bhagwat Dhamma saar (1961)

 •  Ashobhaniya posters (1961)

 •  Shanti sena (1963)

 •  Sarvodaya aur Samyavada (1965)

 •  Sanyam ki Santali (1965)

 •  Adhatma tattava (1968)

 •  Ekadash vrat (1968)

 •  Sapta Shaktiyan (1968)

 •  Rigveda Saar (1968)

 •  Teesri Shakti (1969)

 •  Ashtradashi (1969)

 •  Manu Shasanam (197 4)

 •  Agyan Nivritti Sadhana ke Sahastra Pahalu (1974)

 •  Vishnu Shasranama (1975)

 •  Acharya kul prasnopanishad (1981)

 •  Vinoba Jeevan aur karya(1984)

 • Nari ki Mahima (1992)


IN GUJARATI

 •  Saraj Sastra (1940)

 •  Samya Sutra (1958)

 •  Shanti ridayavayashta (1959)

 •  Sarvodyan Rajnitee (1962)

 •  Shanti Sena (1963)

 •  Adhyatma Darshan (1963)

 •  Adhyatma Darshan (1963)

 •  Darvodaya Vicharna (1965)

 •  Acharya Kula Third Power (1969)


IN ENGLISH

 •  Random Reflections (1931)

 •  Talks on Gita (1932)

 •  Swaraj Sastra (1940)

 •  Ishavasya Upanicad (1945)

 •  The Steadfast Vision (1946)

 •  Sarvodaya and Communism (1957)

 •  Sarvodaya and Business Community by Donal Groom (1958)

 •  Dhammapada (1961)

 •  Thoughts on Education (1962)

 •  Democratic Values (1962)

 •  Vinoba and his mission (1962)

 •  The Essence of Quoran (1963)

 •  Shanti Sena (1963)

 •  The Rigveda Saar (1968)

 • The Essence of Chrisitan Teachings (1972)

 •  Vinoba on Gandhi (1973)

 •  Vishnu Saahasranama (1975)

 •  Women Power (1982)

 •  Random Reflections (1963)

 •  Talks on Gita

 •  Blessings from Bapu.